RSS

Tag Archives: Util

Numerele prime(2)

Oarecum asemănător cu programul anterior, algoritmul următor afişează toate numerele prime dintr-un şir de numere întregi introduse de la tastatură.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,contor,v[50],prim=1;
 cout<<"n= "; cin>>n;
 for(i=0;i<n;i++)
 { cout<<"v["<<i<<"]= ";
 cin>>v[i]; }
 cout<<"Numerele prime sunt: ";
 for(i=0;i<n;i++)
 { prim=1;
 if(v[i]>1)
 { for(contor=2;contor<=v[i]/2;contor++)
 { if(v[i]%contor==0)
 prim=0;}
 if(prim!=0) cout<<v[i]<<"  ";}
 }
 getch(); }
Advertisements
 
5 Comments

Posted by on April 10, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Numerele prime

Am scris în Dev – C++ un algoritm care afişează toate numerele prime până la o anumită limită introdusă de la tastatură.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,contor,prim=1;
 cout<<"Introduceti limita: "; cin>>n;
 cout<<endl<<"Numerele prime pana la "<<n<<" sunt:"<<endl;
 for(i=2;i<=n;i++)
 {prim=1;
 for(contor=2;contor<=i/2;contor++)
 { if(i%contor==0)
 prim=0; }
 if(prim!=0) cout<<i<<"  "; }
 getch(); }

 
3 Comments

Posted by on April 10, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Numerele divizibile cu 3

Considerăm un şir de n numere întregi …Algoritmul următor afişează toate numerele din şir  care sunt divizibile cu 3.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,v[50];
 cout<<"n= "; cin>>n;
 for(i=0;i<n;i++)
 { cout<<"v["<<i<<"]=";
 cin>>v[i]; }
 cout<<"Numerele divizibile cu 3 sunt: ";
 for(i=0;i<n;i++)
 if(v[i]%3==0)
 cout<<v[i]<<"  ";
 getch(); }
 
Leave a comment

Posted by on April 9, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Tot o sumă de numere impare

De această dată am scris un algoritm care calculează suma tuturor numerelor impare până la n. Dacă, de exemplu, îi dăm lui n valoarea 12, atunci suma = 1+3+5+7+9+11 = 36.

#include<iostream.h>  
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,suma=0;
 cout<<"n= "; cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i=i+2)
 suma=suma+i;
 cout<<"Suma tuturor numerelor impare pana la "<<n<<" este: ";
 cout<<suma;
 getch(); }
 
1 Comment

Posted by on April 9, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Suma numerelor impare

Modificând puţin programul anterior, obţinem algoritmul care calculează suma primelor n numere impare…

De exemplu dacă n = 5 atunci suma = 1+3+5+7+9 = 25.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,contor=0,suma=0;
 cout<<"n="; cin>>n;
 i=1;
 while(contor!=n)
 { suma=suma+i;
 i=i+2;
 contor++; }
 cout<<"Suma primelor "<<n<<" numere impare este: "<<suma;
 getch(); }
 
1 Comment

Posted by on April 8, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Suma numerelor pare

Am scris în Dev-C++ un algoritm care calculează suma primelor  n numere pare, unde n este un număr introdus de la tastatură. De exemplu, dacă n = 5 atunci suma = 2+4+6+8+10 = 30.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,contor=0,suma=0;
 cout<<"n="; cin>>n;
 i=2;
 while(contor!=n)
 { suma=suma+i;
 i=i+2;
 contor++; }
 cout<<"Suma primelor "<<n<<" numere pare este: "<<suma;
 getch(); }
 
Leave a comment

Posted by on April 8, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Program util pentru elevi

Am scris în Dev-C++ un program extrem de util pentru elevi…Algoritmul calculează media finală (semestrială) la obiectele la care se dă teză! Teza valorează 25% din media la obiectul respectiv…Programul este 100% creaţie proprie 😛 şi merge garantat…Trebuie să introduceţi voi notele pe care le aveţi şi apoi nota la teză iar programul va calcula şi afişa media semestrială la obiectul respectiv… Am pus şi un printscreen pentru a înţelege mai bine cum funcţionează algoritmul.

Read the rest of this entry »

 
2 Comments

Posted by on April 4, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,

Suma numerelor de pe poziţii impare

Încă un algoritm cu vectori…programul următor calculează suma elementelor care se află pe poziţii impare.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{ int n,i,elementul_curent,suma=0;
 cout<<"n="; cin>>n;
 for(i=0;i<n;i++)        // considerăm prima poziţie 0
 { cout<<"v["<<i<<"]=";
 cin>>elementul_curent;
 if(i%2!=0)       // testăm dacă poziţia curentă este impară
 suma=suma+elementul_curent; }
 cout<<"Suma elementelor de pe pozitii impare este: ";
 cout<<suma;
 getch(); }
 
2 Comments

Posted by on April 3, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , ,

Media aritmetică versiunea 3.0

Algoritm îmbunătăţit din nou după indicaţiile lui zaqk :

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main( )
{ int n,i,suma=0,numar=0;
float media;
cout<<"n= "; cin>>n;

for(i=1;i<=n;i++)
{ cout<<"v["<<i<<"]=";
cin>>numar;
suma=suma+numar; }
 
media= (float) suma/n;
cout<<"Media aritmetica a numerelor introduse este: "<<media;
getch( ); }

 
2 Comments

Posted by on April 3, 2011 in Uncategorized

 

Tags: ,